Restauratieprojecten

Mazcom heeft meegewerkt aan diverse grote restauratieprojecten, veelal als onderaannemer van een bouwbedrijf. Zo hebben we in 2012 intensief mee gewerkt aan de restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam. We hebben daar, veelal boven de nu zichtbare plafonds, metalen verstevigingconstructies, loopbruggen, hekwerken en andere constructieve voorzieningen aangebracht. Eenzelfde soort werk hebben we in 2013 in het Mauritshuis in Den Haag uitgevoerd. Tijdens dat project heeft Mazcom ook meerdere decoratieve metalen voorwerpen in het gebouw aangebracht. Een ander groot restauratieproject waar we aan meegewerkt hebben, is de restauratie van het Stoommachinemuseum in Medemblik. Mooi dicht bij huis konden we daar meewerken aan de restauratie van diverse machines en een antieke kraanbaan. In dit rijtje kunnen we verder, zonder volledig te zijn, nog noemen de Wintertuin en Kasteel Groeneveld in Baarn en het provinciehuis in Haarlem.